REKLAMAČNÝ PORIADOK GRAN VELADA


Ak z nejakého dôvodu nie ste spokojný so svojou objednávkou, máte lehotu 14 pracovných dní, ktorá sa počíta odo dňa doručenia objednávky, na jej vrátenie. 
Dôležitá poznámka:
•    Ak zistíte akékoľvek poškodenie obalu, uveďte to na dodacom liste doručovacej spoločnosti.
•    Naše oddelenie služieb zákazníkom má efektívny popredajný servis na vyriešenie akéhokoľvek problému alebo pochybností s našimi položkami alebo zásielkami, prostredníctvom ktorého sa snažíme ponúknuť rýchlu a efektívnu pozornosť našim zákazníkom. Môžete nám poslať e-mail na slovakia@granvelada.sk. 
•    Ak chcete pokračovať vo vrátení produktu, musíte nás o tom informovať e-mailom na adresu slovakia@granvelada.sk. Keď nás kontaktujete, budeme vás informovať o potrebných údajoch a postupe, ktorý treba dodržať.
•    Ak je vrátenie tovaru výsledkom chyby pri príprave objednávky, náklady na dopravu hradí Gran Velada CE, s.r.o. pri výmene tovaru.


PODMIENKY VRÁTENIA OBJEDNÁVKY DO GRAN VELADA


Ak ste dostali objednávku a nie ste spokojný s niektorou z položiek, môžete požiadať o vrátenie (aj keď v prípade chybného produktu to bude tak, ako je uvedené v poslednej časti tohto textu) podľa podmienok, ktoré si môžete prečítať nižšie.


PODMIENKY VRÁTENIA TOVARU.


Gran Velada CE, s.r.o. na základe ustanovení zákona o regulácii maloobchodu, nebude akceptovať vrátenie predaja personalizovaného tovaru vyrobeného podľa špecifikácií klienta.
Vrátenie akéhokoľvek tovaru bude vyžadovať súhlas oboch strán, pokiaľ sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatní do 14 dní odo dňa dodania. Po uplynutí tejto 14-dňovej lehoty Gran Velada CE, s.r.o vyhradzuje právo požadovať náhradu škody, ktorá vznikla na tovare, ako aj náhradu priamych nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s vrátením tovaru.
Gran Velada CE, s.r.o: akceptuje vrátenie tovaru iba vtedy, ak:
1- V lehote stanovenej zákonom (14 pracovných dní) môže kupujúci uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Gran Velada CE, s.r.o akceptuje uplatnenie uvedeného práva len a výlučne vtedy, ak je tovar nepoužitý, v pôvodnom obale a v bezchybnom stave..
2- Ak je tovar chybný, podľa ustanovení zákona o chybných výrobkoch Gran Velada CE, s.r.o výrobok okamžite nahrad identickým.
3- Spoločnosť Gran Velada CE, s.r.o vráti sumu za tovar aj vtedy, keď ho z dôvodov, ktoré nie sú na jej strane (či už priamo alebo nepriamo), nemôže dodať.
4- Gran Velada CE, s.r.o prijme vrátenie tovaru, ak z dôvodov na jej strane objednaný výrobok nezodpovedá výrobku požadovanému zákazníkom.
V prípade kontroverzie alebo konfliktu, ktorý môže vzniknúť pri výklade alebo dodržiavaní týchto osobitných nákupných podmienok, budú prejednávané v súdoch a tribunáloch mesta Trnava, Slovenska Republika.


KROKY, KTORÉ TREBA DODRŽIAVAŤ:


Požiadajte nás o vrátenie e-mailom na slovakia@granvelada.sk , do 14 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky od kuriéra. V tomto e-maile nám dajte vedieť číslo objednávky a dôvod vrátenia položky.
Keď dostaneme vašu žiadosť o vrátenie, budeme vás kontaktovať, aby sme uviedli kroky, ktoré je potrebné dodržať.
Potom a vždy do 5 pracovných dní od vašej žiadosti naša kuriérska spoločnosť vyzdvihne položku v čase, ktorý uvediete. Náklady na dopravu hradí zákazník. Ak chcete, môžete ho poslať inou logistickou spoločnosťou na vlastné náklady.
Potom pripravte balík na prevzatie v pôvodnom obale a skontrolujte, či nie sú odtrhnuté štítky a či sa predmet nepoužíval. Vrátenie musí spĺňať tieto podmienky, aby bolo prijaté. 
Po prijatí položky v našich zariadeniach a dôkladnej kontrole vám pošleme e-mail s informáciou o prijatí vrátenia.
Od tohto dátumu budeme mať 30 pracovných dní na vrátenie sumy za nákup, s výnimkou nákladov na dopravu, a to ako na dopravu, tak aj na vrátenie, ktoré budú vrátené len v prípade, že spoločnosť Gran Velada CE, s.r.o. je zodpovedná za príčinu vrátenia výrobku; v prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prijatia výrobku však spoločnosť Gran Velada CE, s.r.o prevezme náklady na výrobok a náklady na dopravu na doručenie zákazníkovi. Vrátenie peňazí sa uskutoční prostredníctvom platobnej metódy použitej pri nákupe.

Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, budeme vás kontaktovať a ponúkneme vám možnosť vrátenia neakceptovaného predmetu. Všetky náklady vzniknuté týmto vrátením vrátane prepravy týchto položiek znáša zákazník (s výnimkou vrátenia do 14 dní od prevzatia výrobku, ktoré bude v súlade s predchádzajúcim odsekom). Ak túto možnosť neakceptujete, spoločnosť Gran Velada si môže tovar a jeho sumu ponechať.

CHYBNÉ VÝROBKY: OPRAVA A VÝMENA VÝROBKOV


V súlade so znením všeobecného zákona na ochranu spotrebiteľov a ďalších doplňujúcich právnych predpisov v prípade, že došlo k dodávke chybného výrobku / výrobkov, Gran Velada CE, s.r.o. pristúpi podľa potreby k oprave, výmene, zníženiu ceny alebo ukončeniu zmluvy, postupy, ktoré budú pre spotrebiteľa bezplatné.