INFORMÁCIE O PRÁVACH GRAN VELADA

Táto webová stránka patrí a je prevádzkovaná spoločnosťou Gran Velada CE, s.r.o. (ďalej len Gran

Velada) so sídlom Topoľnianska cesta 1349/6A 930 10 Dolný Štál, IČO: 55387721. Podľa zákona o

službách informačnej spoločnosti Vám oznamujeme, že nás môžete kontaktovať na uvedenej adrese,

ako aj na e-mailovej adrese slovakia@granvelada.com. Naša preferovaná pracovná doba je od

pondelka do piatka od 8:00 do 16:00

 

PRODUKTY A SLUŽBY

Gran Velada je internetový obchod, ktorý zahŕňa informácie, rady a prvotriedne materiály na výrobu

kozmetických výrobkov, krémov, sviečok, mydiel, parfumov, osviežovačov vzduchu, foriem a mnoho

ďalšieho. Gran Velada vznikla pred viac ako desiatimi rokmi s cieľom poskytnúť Vám všetko, čo

potrebujete na výrobu aromatických výrobkov, vrátane materiálov a užitočných rád a návodov, buď

prostredníctvom nášho blogu www.blog.granvelada.sk alebo prostredníctvom našich kanálov na

sociálnych sieťach Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61551401963899, Instagram https://www.instagram.com/granveladaslovensko/ a YouTube https://www.youtube.com/@GranVeladaSlovensko-xv7jn

 

 

Táto stránka obsahuje právne informácie o spoločnosti Gran Velada. Ak chcete kúpiť niektorý z našich

produktov, musíte postupovať podľa nášho postupu nákupu v našom internetovom obchode a prijať

príslušné podmienky predaja. Ak máte záujem ponúknuť nám svoje výrobky na predaj v Gran Velada,

môžete nás kontaktovať na uvedených adresách.

 

ZODPOVEDNOSŤ

Všetky výrobky uvedené na tejto webovej stránke sú kontrolované, hoci v konkrétnom prípade

nemôžeme garantovať absenciu chýb alebo aktuálnosť informácií. Ak však zistíte akékoľvek chyby,

prosím, obráťte sa na nás a urobíme všetko pre ich opravu.

Rady uvedené na tejto webovej stránke sú určené výhradne na informatívne účely a podľa našich

skúseností, ale nezaručujeme žiadne výsledky, ktoré môžete dosiahnuť. V každom prípade sú naše

výrobky a rady určené pre dospelých a nesmú byť ponechané v dosahu detí ani nesmie byť deťom

umožnené nakladať s nimi.

 

Nezodpovedáme a nekontrolujeme, nevyhodnocujeme ani neodporúčame komentáre alebo obsah

zadaný tretími stranami, vrátane hypertextových odkazov, na tejto webovej stránke a v našich blogoch

alebo sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, YouTube alebo podobné. Za

takéto komentáre alebo obsah nesie zodpovednosť osoba, ktorá ich zadala.

 

Napriek tomu, ak zistíte akýkoľvek nevhodný obsah, prosím, oznámte nám to, aby sme mohli prijať

vhodné opatrenia.

 

PRÁVA DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

Webová stránka, vrátane napríklad, ale nie obmedzujúc sa na jej programovanie, databázy, texty,

obrázky, videá, zvuky alebo animácie, názov a logo „Gran Velada a ďalšie prvky potrebné pre jej

fungovanie, sú vlastníctvom spoločnosti Gran Velada alebo sú používané, v prípade povolenia alebo

výslovného povolenia od ich vlastníkov. Všetky obsahy webovej stránky sú riadne chránené právnymi

predpismi o duševnom a priemyselnom vlastníctve a zaregistrované v príslušných verejných registroch.

Akákoľvek reprodukcia, použitie, využitie a transformácia vyššie uvedených prvkov vyžaduje v každom

prípade predchádzajúce písomné povolenie od Gran Velada. Akékoľvek neoprávnené použitie zo strany

tretích strán bude považované za porušenie autorských práv alebo práv priemyselného vlastníctva

autora. Dizajny, logá, texty a/alebo grafika odlišná od Gran Velada a ktoré by sa mohli objaviť na

webovej stránke, patria ich vlastníkom, ktorí sú zodpovední za akékoľvek možné kontroverzie, ktoré by

sa mohli týkať týchto prvkov. V každom prípade má Gran Velada ich výslovné a predchádzajúce

povolenie.

 

PLATNÉ PRÁVO A SÚDNA JURISDIKCIA

Na riešenie všetkých sporov alebo otázok súvisiacich s touto webovou stránkou sa uplatňuje slovenské

právo a spory budú prejednávané v súdoch a tribunáloch mesta Trnava.

 

© Gran Velada

Všetky práva vyhradené